Untitled Document

TE DREJTAT E KOMSHIUT


Komshiu ka 10 të drejta mbi komshiun:
1- Kur kërkon borxh, t’i japësh borxh.
2- Kur të thërret për vizitë, t’i shkosh.
3- Kur të sëmuret, t’i shkosh për vizitë e ta pyesësh si është.
4- Po të ketë nevojë për ndihmë, ta ndihmosh.
5- Po i erdhi ndonjë e keqe t’i gjendesh pranë, ta ndash dhimbjen me të.
6- Po qe i gëzuar, të marrësh pjesë në gëzimin e tij.
7- Kur të vdesi t’i shkosh në xhenaze dhe të merresh me punët e varrimit.
8- Kur të iki për rrugë t’i ruash shtëpinë.
9- Të bësh durim ndaj bezdisjeve që mund të sjellë ai.
10- Të mos grindesh me të.

TE VENOSESH EMER TE BUKUR
Kur vjen fëmija në jetë edhe po të vdesë menjëherë, nuk duhet të varroset pa iu vënë emër. Femijës duhet t’i vendoset emër i bukur. Të therrasësh dikë duke ia shtrembëruar emrin është gjynah. Ai që i shtrembëron këto emra me dashje bëhet kafir.
Nuk është e përshtatshme t’i vësh muslimanit emër të shëmtuar, ose ta thërrasësh atë me emrin e shëmtuar që ia ka vënë dikush tjetër. Pejgamberi në një hadith sherif ka thënë:
“Ai që ka emër të shëmtuar ta ndryshojë atë me një emër të bukur!”
Në ahiret të gjithë do të thërriten me emrat e tyre.