Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 04 Korrik 1433    Hızır: 73
23 SHEVVAL 1438

17
KORRIK
2017
E Hënë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 198. e vitit, Ditët e Mbetura : 167
Muaji 7., 31 Ditë, Java 29.
-

Atyre që mbajnë agjërim në ditën Arafa, i falen gjynahet e dy viteve. Ato të vitit të kaluar dhe ato të vitit të ardhshëm. Hadithi sherif