Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 29 Janar 1433    Nëntor: 96
25 XHEMAZIJEL EVVEL 1439

11
SHKURT
2018
E Djelë

Dita 42. e vitit, Ditët e Mbetura : 323
Muaji 2., 28 Ditë, Java 06.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Të përmbysësh një mal me një gjilpërë është më e lehtë sesa të largosh mendjemadhësinë nga zemra.
Ebu Hashim Sofi
(Rrahmetullahi alejh)