Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 30 Janar 1433    Nëntor: 97
26 XHEMAZIJEL EVVEL 1439

12
SHKURT
2018
E Hënë

Dita 43. e vitit, Ditët e Mbetura : 322
Muaji 2., 28 Ditë, Java 07.
-

Paguajini punëtorit atë që meriton, përpara se ti thahet djersa e ballit.
Hadithi sherif