Untitled Document

EMINEJA (radijallahu anha)


Nëna e Pejgamberit, hazreti Emineja ka treguar:
Pashë në ëndërr një burrë me fytyrë të ndritur dhe me erë të këndhme dhe më tha:
- Unë jam Ademi, babai i njerëzimit. Po të jap lajmin e mirë. Ti do të bëhesh nëna e prijësit të njerëzimit!
U bë muaji i dytë dhe më doli përsëri një burrë në ëndërr i cili më tha:
- Unë jam Pejgamberi Shit. Po të jap lajmin e mirë. Ti do të bëhesh nëna e burimit të diturisë!
U bë muaji i tretë dhe më doli përsëri një burrë në ëndërr i cili më tha:
- Unë jam Idrizi. Po të jap lajmin e mirë. Ti do të bëhesh nëna e prijësit të pejgamberëve.
U bë muaji i pestë dhe më doli përsëri një burrë në ëndërr i cili më tha:
- Unë jam Hudi. Po të jap lajmin e mirë. Ti do të bëhesh nëna e atij që do të bëjë më shumë shefaat në ditën e premtuar.
U bë muaji i gjashtë dhe më doli përsëri një burrë në ëndërr i cili më tha:
- Unë jam Halil Ibrahimi. Po të jap lajmin e mirë. Ti do të bëhesh nëna e pejgamberit të lartësuar.
U bë muaji i shtatë dhe më doli përsëri një burrë në ëndërr i cili më tha:
- Unë jam Ismaili i kurbanit. Po të jap lajmin e mirë. Ti do të bëhesh nëna e pejgamberit më të madh.
U bë muaji i tetë dhe më doli përsëri një burrë në ëndërr i cili më tha:
- Unë jam Musai. Po të jap lajmin e mirë. Ti do të bëhesh nëna e pejgamberit të cilit do t’i zbresë Kur’ani kerim.
U bë muaji i nëntë dhe më doli përsëri një burrë në ëndërr i cili më tha:
-Unë jam biri i Merjemes Isai. Po të jap lajmin e mirë. Ti do të bëhesh nëna e pejgamberit të fundit. Ty të janë hequr të gjitha vështirësitë, dhimbjet dhe sëmundjet.
Më në fund Resulullahu nderoi botën me ardhjen e tij.