Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 01 Shkurt 1433    Nëntor: 99
28 XHEMAZIJEL EVVEL 1439

14
SHKURT
2018
E Mërkurë

Dita 45. e vitit, Ditët e Mbetura : 320
Muaji 2., 28 Ditë, Java 07.
-

Atyre që veprojnë sipas gjërave që dijnë, Allahu ua mëson edhe ato gjëra që nuk i dijnë.
Hadithi sherif