Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 02 Shkurt 1433    Nëntor: 100
29 XHEMAZIJEL EVVEL 1439

15
SHKURT
2018
E Enjte

Dita 46. e vitit, Ditët e Mbetura : 319
Muaji 2., 28 Ditë, Java 07.
-

Vlerën e rinisë e dinë të moshuarit, vlerën e qetësisë ata që nuk e kanë, vlerën e shëndetit të sëmurët dhe vlerën e jetës e dinë të vdekurit.
Hatim Esam
(Rrahmetullahi alejh)