Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 03 Shkurt 1433    Nëntor: 101
30 XHEMAZIJEL EVVEL 1439

16
SHKURT
2018
E Xhuma

Dita 47. e vitit, Ditët e Mbetura : 318
Muaji 2., 28 Ditë, Java 07.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Allahu i do dhe i ndihmon ata njerëz që janë të butë në sjellje, ndërsa ata që janë të ashpër nuk i ndihmon.
Hadithi sherif