Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 26 Shkurt 1433    Nëntor: 124
23 XHEMAZIJEL AHIR 1439

11
MARS
2018
E Djelë

Dita 70. e vitit, Ditët e Mbetura : 295
Muaji 3., 31 Ditë, Java 10.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Cuditem me atë i cili megjithëse e di mirë se do të japë llogari për gjithçka, vazhdon të grumbullojë mall haram.
Hazreti Osmani
(Radijallahu anh)