Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 28 Shkurt 1433    Nëntor: 126
25 XHEMAZIJEL AHIR 1439

13
MARS
2018
E Martë

Dita 72. e vitit, Ditët e Mbetura : 293
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
-

Kush ia ngre shumë vlerat vetes i kritikon të tjerët. Kush kritikon shumë të tjerët lavdëron shumë veten e tij.
Ali Kavzani
(Rrahmetullahi alejh)