Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 01 Mars 1434    Nëntor: 127
26 XHEMAZIJEL AHIR 1439

14
MARS
2018
E Mërkurë

Dita 73. e vitit, Ditët e Mbetura : 292
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
-

Më i miri nga ju është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij.
Hadithi sherif