Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 09 Maj 1434    Hızır: 17
7 RAMAZAN 1439

22
MAJ
2018
E Martë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 142. e vitit, Ditët e Mbetura : 223
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
-

N.q.s një njeri e di se agjërimi i Ramazanit është farz dhe sevapin e tij e pret vetëm nga Allahu, i falen të gjitha gjynahet e mëparshme. 
Hadithi sherif