Untitled Document

LETRA E NJE DIJETARI TE ISLAMIT


Nderohem kur lexoj letra të të rinjve si puna juaj që Allahu i ka zgjedhur dhe i ka drejtuar në rrugën e Tij. Po mundohem të përfitoj nga shkrimi juaj i pastër si qumështi i papërzier me ujë. Duke menduar të mirat e mëdha që keni përfituar, falenderojeni Allahun teala në çdo moment! Të falendersoh do të thotë të kapesh fort pas urdhërave të Tij e të largohesh nga haramet. Asnjë nuk e falenderon dot Atë ashtu si e meriton. Por duhet të mundohemi ta falenderojmë aq sa kemi mundësi.
Në këtë botë jëmi vetëm mysafirë. Ashtu si erdhëm do të ikim. N.q.s nuk i mbledhim këtu ato gjëra që na nevojiten atje ku do të shkojmë, atje na pret dënimi. Ai dënim është i përjetshëm dhe nuk mbaron kurrë. Ai që është i mençur i vlerëson të gjitha mundësitë për të shpëtuar nga mundimi i përjetshëm. Ajo mundësi të jepet vetëm në këtë botë dhe është shumë e thjshtë. Allhu teala na dhëntë mendje dhe dituri të gjithëve! Të mos na lërë të mashtrohemi nga shejtani apo epshet. Rinia po mbaron, jeta po mbaron, nuk ka asnjë vlerë të pendohesh më vonë. Duhet të përfitojmë aq kohë sa e kemi këtë mundësi në dorë. Kjo mundësi nuk na jepet më kurrë.
Allahu teala mos na largofte kurre nga rruga e drejtë, të mos na lërë të mashtrohemi nga bukuritë e rreme dhe të mos na lerë në duart e atyre gënjeshtarëve që na qeshin në fytyrë.
Pres duatë dhe letrat tuaja me vlerë.