Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 09 Janar 1434    Nëntor: 76
16 XHEMAZIJEL EVVEL 1440

22
JANAR
2019
E Martë

Dita 22. e vitit, Ditët e Mbetura : 343
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Ka shumë njerëz që hajnë dhe veshin haram. Pastaj ngrejnë duart e bëjnë dua. Si të pranohet kjo dua?! Hadithi sherif


http://www.turktakvim.com