Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 01 Mars 1435    Nëntor: 127
7 REXHEP 1440

14
MARS
2019
E Enjte

KOHET E AGJERIMIT
Dita 73. e vitit, Ditët e Mbetura : 292
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Shenja që tregon se i frikësohesh Allahut, është të braktisësh gjynahet. Shakik Belhi (Rrahmetullahi alejh)

http://www.namazvakti.com