Untitled Document

E NGRENA (1)

 
• Të dihet se kjo e mirë është nga Allahu.
• Të hahet me qëllim të mirë.
• Të hahet nga hallalli.
• Të dihet se kënaqësia është nga Allahu.
• Të bëhet niet për të marrë forcë për të bërë ibadetet.
• Të mos hahet përpara se të marrë uria.
• Të hash në mëngjes dhe në darkë të bën mirë për shëndetin.
• Përpara se të hahet duhen larë duart.
• Të mos ulesh në tavolinë pa u thërritur.
• Të mos ketë ushqim haram në tavolinë.
• Të ulesh të hash bashkë me familjen.
• I pari duhet të fillojë të hajë i zoti i shtëpisë.
• Duhet të ketë perime në gjellë.
• Të ulesh në tavolinë pa u shtruar akoma gjella.
• Të fillohet me Bismil-lah.
• Para se të fillosh të hash është mirë të hash pak kripë.
• Duhet të hahet dhe të pihet me dorën e djathtë.
• Nuk duhet të hahet ose të pihet në këmbë.
• Uji është mirë të pihet me tre ndalesa.
• Në fillim duhet të fillojnë më të mëdhenjtë.
• Buka duhet këputur me të dyja  duart.
• Pa u përtypur nuk duhet të meret kafshatë tjetër.                                       (Vijon)