Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 05 Mars 1435    Nëntor: 131
11 REXHEP 1440

18
MARS
2019
E Hënë

Dita 77. e vitit, Ditët e Mbetura : 288
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Njeriut gjithmonë i dhemb shpirti më shumë se eshtrat. Gribojedovi

http://www.dinimizislam.com