Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 07 Mars 1435    Nëntor: 133
13 REXHEP 1440

20
MARS
2019
E Mërkurë

Dita 79. e vitit, Ditët e Mbetura : 286
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 4 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Edukata e mirë është të mos i bësh keq të tjerëve dhe ti bësh ballë mundimeve. Shah Shuxha Kirmani (Rrahmetullahi alejh)

E-mail: bilgi@turktakvim.com