Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 29 Prill 1435    Hızır: 7
7 RAMAZAN 1440

12
MAJ
2019
E Djelë

Dita 132. e vitit, Ditët e Mbetura : 233
Muaji 5., 31 Ditë, Java 19.
-

N.q.s një njeri e di se agjërimi i Ramazanit është farz dhe sevapin e tij e pret vetëm nga Allahu, i falen të gjitha gjynahet e mëparshme. Hadithi sherif

http://www.hakikatkitabevi.net