Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 30 Prill 1435    Hızır: 8
8 RAMAZAN 1440

13
MAJ
2019
E Hënë

Dita 133. e vitit, Ditët e Mbetura : 232
Muaji 5., 31 Ditë, Java 20.
-

N.q.s populli është i mirë, në krye i vjen prijës i mirë, n.q.s populli është i keq, në krye i vjen drejtues i keq. Kabul Ahbar (Rrahmetullahi alejh)


E-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com