Untitled Document

MIRE SE ERDHE RAMAZAN I BEKUAR (1)


Falënderojmë Zotin e madhëruar që këtë vit na mundësoi edhe një herë përjetimin e muajit të bekuar të Ramazanit. I shprehim mirëseardhjen këtij muaji të shenjtë, i cili na ringjall shpresat tona duke na forcuar edhe më shumë devotshmërinë dhe përkushtimin ndaj të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit. Muaji i Ramazanit është një rast i mirë për ata, të cilët dëshirojnë të gjejnë dhe të vazhdojnë rrugën e udhëzimit, për t’iu afruar Allahut më tepër me vepra të mira duke harruar armiqësinë, urrejtjen, inatin dhe egoizmin e duke marrë pjesë në tubime ku jepen këshilla dhe adhurohet Zoti fuqiplotë.
Jo vetëm kaq, por duhet të dimë se Ramazani që është afruar midis nesh, është edhe koha kur zgjojmë dhembshurinë, mëshirën dhe solidaritetin me të tjerët, sidomos me të varfrit, të cilëve duhet t’i gjendemi më afër se kurrë në përgjigje të nevojave të tyre, sepse në këtë muaj ne vetë e përjetojmë urinë, të cilin i vobekti e përjeton në çdo kohë. 
Agjërimi në fenë Islame mbi të gjitha është adhurim që bëhet vetëm për hir të Zotit, e cila kupton nënshtrimin ndaj Allahut dhe respektimin e ligjeve të Tij. Ai është një institucion edukativo-moral, i cili synon edukimin fizik e shpirtëror të njeriut ku e përgatit atë përballë sprovave me të cilat ballafaqohet në jetën e përditshme. Esenca e agjërimit si vlerë morale dhe shpirtërore shprehet në fjalën e Profetit (s.a.v.s): “Zoti nuk i jep rëndësi qëndrimit pa ngrënë e pa pirë, kur personi nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe veprat e liga”. Kështu, me anë të agjërimit njeriu ngre një bllokadë përpara pëshpëritjeve djallëzore të shejtanit.. Në këtë mënyrë merr në dorë komandën dhe është ai që e komandon tashmë nefsin e tij.                                                             (Vijon)