Untitled Document

MIRE SE ERDHE RAMAZAN I BEKUAR (2)

Në muajin e Ramazanit njeriu furnizohet për të gjitha ditët e vitit, për këtë arsye Profeti Muhamed (s.a.v.s) para se të fillonte muaji i Ramazanit i tubonte shokët dhe u fliste për vlerat e tij. Në një hadith, Profeti (s.a.v.s) ka urdhëruar kështu: "Për sa kohë që umeti im do ta mbajë gjallë muajin e Ramazanit me adhurim, kurrë nuk do të turpërohet!" Sigurisht, rruga e vlerësimit të kësaj mundësie e të këtij rasti të dhënë, kalon nëpër mbajtjen gjallë me sa të jetë e mundur të asaj kohe të bekuar si një tërësi e vetme duke i jetuar mbushur me agjërim, namaz, sadaka dhe Kuran, sepse në hadith është vënë kushti "për sa kohë që umeti do ta mbajë gjallë muajin e Ramazanit me adhurim", kusht që mund të plotësohet vetëm me zbatimin e gjërave të parashtruara më sipër.
Po si duhet ta kalojmë këtë muaj dhe ç’duhet të bëjmë për të mbajtur gjallë Ramazanin, ditët dhe netët e tij të bekuara? A e kryejmë plotësisht detyrën tonë si nënë dhe babë, si bir dhe bijë, si afarist, si mësues, si nxënës, si drejtues, si qytetarë? Mendoj se specifikat e mëposhtme duhet t’i ketë në vëmendje çdo njeri që beson në Zotin dhe Ditën e Gjykimit: 
Në ditë dhe netë të tilla, duke bërë vetëgjykim, duhet t'i gjejmë se ku i kemi të metat dhe gabimet dhe duhet të bartim shpresën dhe vendosmërinë për t'u bërë më të dobishëm, më të suksesshëm, më produktivë!     (Vijon)