Untitled Document

ERRESIRA E MESJETES (1)

 
Ata që e kritikojnë Islamin si errësira e Mesjetës, nuk i shikojnë ato gjëra që përmenden më poshtë dhe të tjera si këto që kanë bërë të krishterët gjatë kësaj kohe. Këto janë disa nga ligjet e nxjerra posaçërisht për të krishterët në Angli ku shumica e popullit janë të besimit protestant.
1- Katolikët nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimisë.
2- Nuk mund të blejnë tokë.
3- Nuk mund të bëhen mësues.
4- Duhet të paguajnë dyfishin e taksave.
5- N.q.s një prift bën propagandë duhet të paguajë 330 sterlina gjobë, n.q.s dikush tjetër bën propagandë paguan 700 sterlina gjobë dhë burgoset.
6- Kush e dërgon fëmijën të shkollohet në ndonjë shtet tjetër vritet bashkë më fëmijën.
7- Nuk mund të hapin dyqan.
8- Nuk mund të marrin detyrë në shtet.
9- Duhet të paguajnë 200 sterlina gjobë të cilat kalojnë në fondin e kishës Protestante.
10- Kush largohet 5 milje nga Londra, paguan 1000 sterlina gjobë.
Me urdhër të mbretëreshës Elizabeta u morën më anije shumica e priftërinje dhe e njerëzve të fesë katolike dhe u hodhën në det. Në Irlandë u dogjën kishat, u vranë priftërrinjtë dhe u shkatërruan qytetet. Kjo gjëndje vazhdoi deri në vitin 1780. (Vijon)