Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 30 Qershor 1435    Hızır: 69
10 DHIL KADE 1440

13
KORRIK
2019
E Shtunë
deneme

Dita 194. e vitit, Ditët e Mbetura : 171
Muaji 7., 31 Ditë, Java 28.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Fillimi i diturisë është qëllimi, më pas ta kuptosh atë, të veprosh sipas saj, ta ruash atë dhe së fundi ta përhapësh atë. Abdullah Bin Mubarek (Rrahmetullahi alejh)