Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 31 Korrik 1435    Hızır: 100
12 DHIL HIXHE 1440

13
GUSHT
2019
E Martë

Dita 225. e vitit, Ditët e Mbetura : 140
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kush bën ibadet në natën e Arafasë është i shpëtuar nga Xhehennemi. Hadithi sherif

SOT ESHTE DITA E TRETE E KURBAN BAJRAMIT