Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 27 Shtator 1435    Hızır: 158
11 SAFER 1441

10
TETOR
2019
E Enjte
deneme

Dita 283. e vitit, Ditët e Mbetura : 82
Muaji 10., 31 Ditë, Java 41.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Pushimi është vetëm për të vdekurit. Fale e Urtë Angleze