Untitled Document

HIMET (KRUNDET)


Himet janë shumë të pasura me vitamina dhe minerale, por përveç këtyre na sjellin edhe shumë dobi të tjera. Ja disa nga këto:
¬ Përtypja e bukës së gatuar me përqindje himesh zgjat periudhën e përtypjes dhe shton sekrecionet e pështymës, në këtë mënyrë na pengon që të hajmë shumë ushqim.
¬ himet qëndrojnë një kohë të gjatë në stomak, në këtë mënyrë largojnë urinë për një kohë të gjatë. Gjithashtu himet pengojnë kapsllëkun.
¬ himet nuk treten në ujë. Ndalojnë pjesërisht thithjen e karbohidrateve dhe yndyrërave nga organizmi. Ka një ndikim pozitim mbi sheqerin dhe yndyrërat e gjakut. Përdorimi i himeve ul rrezikun e kancerit në organet e tretjes.
¬ Acidi që gjendet tek himet pengon organizmin që të thithë kalcium, hekur dhe zink më tepër sesa është e nevojshme.
¬ Buka që gatuhet me miell me përqindje të lartë himesh ka pak kalori dhe shumë vitamina e minerale, për këtë arsye ndalon shëndoshjen.
¬ Ka ndikim pozitiv mbi lipidet dhe kolesterolin e gjakut.
Buka me përqindje të lartë himesh është e shëndëtshme për të gjithë, veçanërisht për ata që cilët janë mbipeshë.

NJE LUT­JE PER LE­XU­ESIT TONE
Në fle­tët e kalendarit gjen­den ajete kuranore, përkthime të ha­dit­he­ve, emra të rëndësishëm dhe fotg­ra­fi, pran­daj Ju lu­të­mi që këto fle­të mos të hidhen në tokë.