Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 12 Mars 1436    Nëntor: 139
1 SHABAN 1441

25
MARS
2020
E Mërkurë

Dita 85. e vitit, Ditët e Mbetura : 281
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kush mban tre di­të ag­jë­rim gja­të mu­aji Sha­ban, Al­la­hu i pre­ga­tit atij një vend në Xhen­net. Hadithi sherif