Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 14 Mars 1436    Nëntor: 141
3 SHABAN 1441

27
MARS
2020
E Xhuma

Dita 87. e vitit, Ditët e Mbetura : 279
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
-

Shto­je­ni rris­kun tu­aj du­ke dhë­në sa­da­ka! Mbro­je­ni mal­lin tu­aj du­ke dhë­në ze­ka­tin. Xha­fer­ri Sa­dik (Rrahmetullahi alejh)