Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 15 Mars 1436    Nëntor: 142
4 SHABAN 1441

28
MARS
2020
E Shtunë

Dita 88. e vitit, Ditët e Mbetura : 278
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
-

Allahu i fal ata që e respektojnë natën e 15 të muaji Shaban. Vetëm mushrikët, magjistarët, ata që mundojnë prindërit, ata që bëjnë bid'at, ata që bëjnë zina dhe ata që vazhdojnë të pijnë alkool nuk i fal. Hadithi sherif