Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 16 Mars 1436    Nëntor: 143
5 SHABAN 1441

29
MARS
2020
E Djelë

Dita 89. e vitit, Ditët e Mbetura : 277
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
-

Ose hesht, ose thu­aj diç­ka më të mi­rë se hesht­ja. Pitagora