Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 12 Maj 1436    Hızır: 20
2 SHEVVAL 1441

25
MAJ
2020
E Hënë

Dita 146. e vitit, Ditët e Mbetura : 220
Muaji 5., 31 Ditë, Java 22.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai nje­ri që i bë­het bar­rë të tje­rë­ve, i hum­bet të gjit­ha vle­rat nje­rë­zo­re. Ma­ver­di (Rrahmetullahi alejh)

SOT ESHTE DITA E DYTE E BAJRAMIT TE MADH