Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 27 Qershor 1436    Hızır: 66
19 DHIL KADE 1441

10
KORRIK
2020
E Xhuma

Dita 192. e vitit, Ditët e Mbetura : 174
Muaji 7., 31 Ditë, Java 28.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Fe: Qu­het rru­ga e tre­gu­ar nga Al­la­hu për të çu­ar nje­rë­zit në lum­tu­ri­në e për­hersh­me. Haz­re­ti Ali (Radijallahu anh)