Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 29 Qershor 1436    Hızır: 68
21 DHIL KADE 1441

12
KORRIK
2020
E Djelë

Dita 194. e vitit, Ditët e Mbetura : 172
Muaji 7., 31 Ditë, Java 28.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Ven­di çli­ro­het me das­hu­ri, kur­se i madh bë­het me pu­në. Gete