Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 16 Tetor 1436    Hızır: 177
12 REBIUL EVVEL 1442

29
TETOR
2020
E Enjte

Dita 303. e vitit, Ditët e Mbetura : 63
Muaji 10., 31 Ditë, Java 44.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

The­me­li i çdo shte­ti ësh­të edu­ki­mi i të rinj­ve. Diogeni