Untitled Document

PEJGAMBERI JONE I DASHUR (2)


Pejgamberi jonë nuk ishte shumë i gjatë por as edhe i shkurtër nuk ishte. Qimet e flokëve dhe të mjekrës nuk i kishte as kaçurrela as të drejtë, i kishte me onde që nga lindja. Pejgamberi nuk i ndante asnjëherë nga vetja krëhërin dhe misvakun. Kur krihte flokët dhe mjekrën shihej në pasqyrë. Ecte me nxitim duke parë përpara. Kuptohej kur ecte rrugës nga era e tij e mirë. Fytyra e tij e bardhë pak në të kuqe ishte shumë e bukur, shkëlqente dhe ishte e dashur.

RESPEKTI NDAJ KUR’ANI KERIMIT
Kur lexohet Kur’ani kerim duhet t’i vihet rëndësi dhjetë gjërave:
1- Duhet të lexohet me respekt, të jesh me abdes dhe të ktehesh nga Kibla.
2- Duhet të lexohet me ngadalë.
3- Duhet të lecohet pa gabime.
4- Duhet thënë Eudhu Bismil-lah përpara se të fillojmë të lexojmë.
5-N.q.s  mund të shpërqëndrohet dikush që është duke falur namaz, duhet të lexohet me zë të ulët.
(Eshtë më mirë të lexohet se sa ta thuash përmendësh, sepse kështu bëjnë ibadet edhe sytë)
6- Kur’ani kerim duhet të lexohet me texhvid dhe pa gabime. (Eshtë haram t’i prishësh shqiptimin fjalëve dhe gërmave)
7- Kur’ani kerim është fjala e Allahut teala. Kur ta lexojmë duhet ta kemi parasysh këtë gjë.
8- Ashtu siç duhen duar të pastra për ta prekur Kur’anin kerim, ashtu duhet edhe zemra e pastër për ta lexuar atë.
9- Nuk duhet të mendojmë për gjëra të tjera gjatë kohës që lexojmë Kur’an.
10- Kur’ani kerim duhet dëgjuar me respekt.