Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 19 Nëntor 1436    Nëntor: 25
17 REBIUL AHIR 1442

2
DHJETOR
2020
E Mërkurë

Dita 337. e vitit, Ditët e Mbetura : 29
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
-

Personi besimtar mund të bëj shumë gabime. Por, nuk tradhëton dhe nuk gënjen. Hadithi sherif