Untitled Document

NUK DUHET TE MASHTROHEMI NGA ARMIQTE E FESE (2)


Nuk duhet t’u besohet librave të tjerë përveç atyre që paraqiten në emër të dijetarëve e të profesorve të vërtetë musliman. Duhet që të jemi të zgjuar kundrejt tyre dhe të mos biem pre e dredhive e grabitësve të besimit. Përveç këtyre muslimanëve injorantë, të cilët kërkojnë përçarje mes nesh, nga ana tjetër janë edhe masonët, misionerët krishterë, sionistët çifutë që me metoda të reja mundohen të ndikojnë ekonomikisht dhe psikologjikisht për të mashtruar fëmijët tanë nëpërmjet shkrimeve të sajuara, të filmave, pjesëve të ndryshme teatrale, të radiove e televizioneve. Në këtë mënyrë ato mundohen që ta zhdukin Islamin dhe Besimin tonë. Për këtë veprimtari të tyre ata harxhojnë miliona dollarë. 

KTHIMI NGA KIBLA
Namazi duhet të falet me fytyrë në drejtim të Qabesë. Kible i thuhet drejtimit të ndërtesës së Qabesë, e cila gjendet në qytetin e Mekës. Më parë kible ka qenë Kudusi (Jerusalemi). Shtatëmbëdhjetë muaj pas hixhretit, në mes të muajit Shaban, ditën e martë është urdhërur kthyerja nga Qabeja.  Kible nuk është ndërtesa e Qabesë, por trualli i saj. Domethënë kible është hapësira aty nga toka deri në arsh. Për këtë arsye namazi falet edhe në fund të detit, në male të larta dhe në avione në atë drejtim. 
Mirëpo, në rastet si:
1. Për shkak të sëmundjes;
2. Në rrezik se të vidhet pasuria;
3. Në rrezik nga kafshë grabitqare;
4. Në rrezik se mund të të shohë armiku;
5. Kur zbret nga kafsha, nëse nuk mund të hipë përsëri pa ndihmë dhe nëse nuk mund të falet duke i bashkuar dy namaze (drekën me ikindinë dhe akshamin me jacinë), - namazin e falë duke u drejtuar andej kah mund të drejtohet. Në anije, në tren dhe në avion është kusht të kthehesh (në fillim të namazit) nga kiblja.