Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 24 Shkurt 1436    Nëntor: 122
25 REXHEP 1442

9
MARS
2021
E Martë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 68. e vitit, Ditët e Mbetura : 297
Muaji 3., 31 Ditë, Java 10.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Përgatituni në këtë botë në bazë të vendit se ku dëshironi të shkoni në ditën e kijametit. Omer bin Abdulaziz (Rrahmetullahi alejh)

NESER ESHTE NATA E MIRE E MIRAZHIT