Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 15 Shtator 1438    Hızır: 146
2 REBIUL EVVEL 1444

28
SHTATOR
2022
E Mërkurë

Dita 271. e vitit, Ditët e Mbetura : 94
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

∞ Ai që e respekton një njeri që bën bid'at, ka ndihmuar në shembjen e Islamit. Hadithi sherif