Untitled Document

KUSHTET E MYSAFIRIT


1. Vizita duhet bere ne kohe te pershtatshme.
2. Kur shkon te vizitosh dike si mysafir, duhet shkuar me pamje te qeshur.
3. Perpara se te futesh ne nje shtepi ose ne nje dhome, edhe pse dera eshte e hapur plotesisht, duhet te trokaitet dhe te merret leja nga pranari. Nese pronari i shtepise nuk gjendet ose nese nuk jep leje per te hyre brenda, nuk eshte e keshillueshme te hyhet ne shtepi. Pejgamberi yne ka urdheruar te kerkohet leje deri ne tri here dhe, nese nuk te pergjigjet dikush nga brenda, te kthehesh.
4. Duke hyre brenda, jepet selam me fytyre te qeshur.
5. Pasi te trokitet ne dere, nese nuk hapet dera, nuk duhet shikuar brenda nga pjesa e hapur e deres.
6. Pasi te hyhet me leje, nuk duhet shikuar neper kende te shtepise.
7. Ai qe shkon dıku per vizite, nese e sheh se  ı zotı i shtepise eshte i zene ose eshte bere gati te shkoje diku, ose vazhdimisht shikon oren, duke menduar se ka ndonje pune, duhet t'i marre leje dhe te largohet.

DHJETE GJERA
Hazreti Aliu ka permendur dhjete gjera qe jane me te mira se te tjerat:
1. Dituria, eshte me e mire se trashegimia.
2. Edukata, eshte me e mire se ari.
3. Frikacaku, eshte me i mire se trimi (azgani).
4. Ibadeti, eshte me i mire se pasuria (kapitali).
5. Vepra e mire, eshte me e mire se paraqitja.
6. Edukata mire, eshte me i mire se shoku i ngushte.
7. Butesia (sjelljet e buta), eshte me e mire se ndihmesi.
8. Modestia, eshte me e mire se pasuria.
9. Pajtimi, eshte me i mire se ndihma.
10.Vdekja, eshte me e mire se keshilluesit.