Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 27 Nëntor 1438    Nëntor: 33
16 XHEMAZIJEL EVVEL 1444

10
DHJETOR
2022
E Shtunë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 344. e vitit, Ditët e Mbetura : 21
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
-

∞ Besimtari flet pak dhe vepron shumë, ndërsa munafiku flet shumë dhe punon pak. Evzai (Rrahmetullahi alejh)