Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 17 Mars 1439    Nëntor: 143
8 RAMAZAN 1444

30
MARS
2023
E Enjte

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 89. e vitit, Ditët e Mbetura : 276
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Trupi rrjedhë nga besimi. Ai që beson është në xhennet. Prostitucioni është gjë e keqe. Të këqijat janë në xhehennem(ferr). Hadithi sherif