Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 19 Mars 1439    Nëntor: 145
10 RAMAZAN 1444

1
PRILL
2023
E Shtunë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 91. e vitit, Ditët e Mbetura : 274
Muaji 4., 30 Ditë, Java 13.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Puna më e dëshiruar e Allahut xh. pas farzeve, është që ta gëzoj besimtarin. Hadithi sherif