Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 10 Maj 1434    Hızır: 18
8 RAMAZAN 1439

23
MAJ
2018
E Mërkurë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 143. e vitit, Ditët e Mbetura : 222
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
-

N.q.s populli është i mirë, në krye i vjen prijës i mirë, n.q.s populli është i keq, në krye i vjen drejtues i keq.
Kabul Ahbar
(Rrahmetullahi alejh)