Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 30 Maj 1435    Hızır: 38
9 SHEVVAL 1440

12
QERSHOR
2019
E Mërkurë

Dita 163. e vitit, Ditët e Mbetura : 202
Muaji 6., 30 Ditë, Java 24.
-

Ibadeti që i përmbledh të gjitha ibadetet brenda tij dhe të afron shumë tek Allahu është namazi. Imam Rrabbani (Rrahmetullahi alejh)

E-mail: bilgi@namazvakti.com