Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 29 Qershor 1435    Hızır: 68
9 DHIL KADE 1440

12
KORRIK
2019
E Xhuma
deneme

Dita 193. e vitit, Ditët e Mbetura : 172
Muaji 7., 31 Ditë, Java 28.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Gjëja që e pëlqen më shumë Allahu pas farzeve është të gëzosh besimtarët. Hadithi sherif