Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 26 Shtator 1435    Hızır: 157
10 SAFER 1441

9
TETOR
2019
E Mërkurë

Dita 282. e vitit, Ditët e Mbetura : 83
Muaji 10., 31 Ditë, Java 41.
-

Jam dërguar për të plotësuar normat e moralit. Hadithi sherif