Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 30 Tetor 1435    Nëntor: 5
15 REBIUL EVVEL 1441

12
NENTOR
2019
E Martë

Dita 316. e vitit, Ditët e Mbetura : 49
Muaji 11., 30 Ditë, Java 46.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Tek ne gjithmonë ekziston nevoja që për fatkeqësitë dhe humbjet tona t’i fajësojmë të tjerët. P›randelo