Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 01 Janar 1435    Nëntor: 68
19 XHEMAZIJEL EVVEL 1441

14
JANAR
2020
E Martë

Dita 14. e vitit, Ditët e Mbetura : 352
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ash­tu siç i fshi­ni gjyna­het që bë­ni, ash­tu fshi­hi­ni ed­he të mi­rat që vep­ro­ni. Zen­nun-i Misrr (Rrahmetullahi alejh)